Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2009

haiq

"Niedziela"

Godzinny pokaz mody
obok święconej wody.
Reposted byAluslawtarat

June 19 2009

haiq
Poezja, to proza po paru kieliszkach.
— haiq

June 16 2009

haiq

"Wróbelek"

Wróbelek kromkę zjadł chleba
a starczyłby okruszek.
Nie wzniesie się teraz do nieba,
bo zbyt ciężki ma brzuszek.

Nauczkę i Ty miej:
by latać, jeść trzeba mniej.

June 15 2009

haiq

"Profil"

Wszyscy wiedzą, że jestem przy kasie,
Mam przecież konto... na naszej-klasie.

June 14 2009

haiq

"Do Ewy"

Lubię swoje fraszki, lubię też i wiersze,
lecz najbardziej na świecie Twe włosy na wietrze.
haiq

"Męska przyjaźń"

Siedzę w pubie, obok mnie kumple,
a między nami pełne są kufle.
haiq

"Niespodziewanie"

Wczoraj ochoty na mnie nie miałaś,
a dziś się pierścionka spodziewałaś?
haiq

"W fotelu"

Siędzę wesoły w fotelu mym,
z fajki cudowny unosi się dym.
Błogi ten stan mógłby trwać wiecznie
gdyby nie szefa spojrzenie złowieszcze...
haiq

"Częste rymy"

Drwią sobie poeci współcześni
z rymów częstochowskich,
bo w głowie im się nie mieści
tak wielu Kochanowskich.

June 13 2009

haiq

"Po pęd"

Podziwiam tych co głową w mur
walą nie patrząc na rany.
Wciąż pytają się - po chuj?
Zamiast z chujem iść na panny!
haiq

"Nie popadam"

Codziennie mijam szarość dnia
łukiem szerokim wielce,
bo gdybym zaprzestał mijania,
pewnie dźgnął bym ją widelcem!
haiq

"Na me fraszki"

Poezja wszelka jest jak dupa,
każdy tylko własną ceni,
nie dziw się więc, że moja kupa
jako złoto mi się mieni.
Reposted byAluslawjestemhardkoremShorifatherfuckerniedakh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl